Sản xuất bản tin doanh nghiệp bảo hiểm toàn cầu

Sản xuất bản tin doanh nghiệp bảo hiểm toàn cầu

  Sản xuất video bản tin để tổng kết quá trình hoạt động tháng - quý - năm, khen thưởng tạo động lực phấn đấu cho nhân viên là nhu cầu thiết yếu của mọi doanh nghiệp. Enter Media hân hạnh được GIC lựa chọn để sản xuất video bản tin tổng kết năm 2021 được trình chiếu vào buổi tiệc year end party của công ty.

  Enter Media khác
  Enter Group
  Facebook
  Zalo
  Zalo